Vår politikk

Arbeidsprogrammet, prinsipprogrammet og resolusjonene er dokumentene som viser hva Studentparlamentet ved UiB mener, og er dermed de dokumentene som definerer hva Arbeidsutvalget skal jobbe med. Arbeidsprogrammet og Prinsipprogrammet bestemmes av Studentparlamentet fra år til år, og resolusjoner er gjeldende, helt til Studentparlamentet vedtar ny politikk på området de omhandler.

Bergen Museum våren 2011