Studentdemokratiet

Under følger en komplett oversikt over komiteer, råd, styrer og utvalg som er en del av studentdemokratiet ved Universitetet i Bergen (UiB). Hovedinndelingen mellom disse er om det er under UiB eller under Studentparlamentet.

Dersom du har spørsmål angående noen styrer, råd eller utvalg er det bare å ta kontakt med Arbeidsutvalget på au@sp.uib.no, eller stikke innom kontoret vårt på Studentsenteret.

Noen av vervene er honorerte, og er da merket med en stjerne (*).