SP 21-22_08 - Resolusjon - Universitetet i Bergen og Norge må hjelpe utvekslingsstudenter i Ukraina hjem