Universitetet i Bergen skal bli et barnerettighetsuniversitet