Bedre rettssikkerhet, men ikke på bekostning av utdanningen