SP 21-22_05 - Resolusjon - Frivilligheten bør få som fortjent