SP 21-22_04 - Resolusjon - Fusk må behandles likt, uavhengig av dekan eller fakultet