SP 21-22_04 - Resolusjon - Alle institutter skal ha reell studentmedvirkning