SP 20-21_07 – Resolusjon – Med kunnskap for en bedre fremtid