SP 20-21_05 – Resolusjon – Sikre kvaliteten av veiledning gitt til master- og bachelorstudenter