SP 20-21_03 – Resolusjon – Utlånsmaskiner skal lånes ut