SP 19-20_08 – Resolusjon – Stressfri menstruasjon ved Universitetet i Bergen