SP 19-20_07 – Resolusjon – Nei til ekstern styreleder ved Universitetet i Bergen