SP 19-20_07 – Resolusjon – Klima og miljø inn i ex.phil.