SP 14-15_06 – Resolusjon om betryggende saksbehandling for studenter i alle råd, styrer og utvalg ved UiB

Last ned .pdf