SP 04_17-18 - Resolusjon - Obligatorisk kurs i Mitt UiB for UiBs undervisere og studieadministrasjon

Last ned .pdf