SP 02_17-18 - Resolusjon - Fjern spesielle mattekrav til 5-årig lektorutdanning

Last ned .pdf