SP 19-20_06 – Resolusjon – Prøveordning for alternativ søknadsbasert opptaksmetode