SP 19-20_06 – Resolusjon – Økt representasjon i Brussel