2021-09-27 - Mandat - Utdannings- og forskningskomiteen 2021-2022