2020-10-30 – Høringssvar – Studentparlamentet UiB – NIFU – Rapport 2020_4 – Opptak til høyere utdanning