2018-09-30 – Høringssvar – Studentparlamentet UiB – Forslag til ny opptaksforskrift for UiB