2019-01-29 – Høringssvar – Studentparlamentet UiB – Forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2019-2020