2018-09-28 – Høringssvar – Studentparlamentet UiB – Boliger for studenter i Bergen – Handlingsplan mot 2030