2017-08-28 – Høringssvar – Studentparlamentet UiB – Langtidsplan for forskning og høyere utdanning