2020-04-28 – Høringssvar – Studentparlamentet UiB – Hurtighøring om forlengelse av midlertidig forskrift