2017-11-27 – Høringssvar – Studentparlamentet UiB – Forskningsetikkforskriften