2019-09-27 – Høringssvar – Studentparlamentet UiB – Student i Bergen – Studentmeldingen 2019