2020-03-26 – Høringssvar – Studentparlamentet UiB – Midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven