2018-10-22 – Høringssvar – Studentparlamentet UiB – Endringer i Universitets og høyskoleloven og Fagskoleloven