2018-12-20 – Høringssvar – Studentparlamentet UiB – Prinsipprogrammet til Norsk Studentorganisasjon