2020-10-20 – Høringssvar – Studentparlamentet UiB – Tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne (1)