2020-02-20 – Høringssvar – Studentparlamentet UiB – Endringer i grads- og studieforskriften