2020-01-20 – Høringssvar – Studentparlamentet UiB – NSOs rapport for styring og medvirkning
20