2020-05-18 – Høringssvar – Studentparlamentet UiB – Forslag til forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020