2021-01-15 – Høringssvar – Studentparlamentet UiB – Forskrift om utdanningsstøtte & godkjenning for utdanningsstøtte i Norge (1)