2019-06-13 – Høringssvar – Studentparlamentet UiB – Stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning