2019-11-11 – Høringssvar – Studentparlamentet UiB – Eksempler på gode praksisopplegg i høyere utdanning