2020-02-04 – Høringssvar – Studentparlamentet UiB – Studieplasser i medisin i Norge – behov, modeller og muligheter