2019-05-03 – Høringssvar – Studentparlamentet UiB – Endring i forskrift om ansettelse og opprykk