2020-06-02 – Høringssvar – Studentparlamentet UiB – NOU 2020_3 – Ny lov om universiteter og høyskoler