SP 19-20_06 – Resolusjon – Forhindring av utslipp av mikroplast