Høringssvar 22.09.19 – NOU 2019/12: Lærekraftig utvikling – Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

,
2019-09-22 – Høringssvar – Studentparlamentet UiB – NOU 2019_12 Lærekraftig utvikling