Høringssvar 30.09.18 – Forslag til ny opptaksforskrift for Universitetet i Bergen

,
2018-09-30 – Høringssvar – Studentparlamentet UiB – Forslag til ny opptaksforskrift for UiB