Oppføringer av SPUIB

Still til Studentparlamentet og universitetsstyret!

20. til 28. april er det studentvalg ved Universitetet i Bergen. Det skal velges 24 representanter til Studentparlamentet fra de studentpolitiske listene, og en mannlig og en kvinnelig studentrepresentant til Universitetsstyret, hver med to varamedlemmer. I tillegg velger hvert av de syv fakultetene en fakultetsrepresentant til Studentparlamentet på sine respektive allmøter. Studentparlamentet er UiB-studentenes øverste […]

Studentparlamentet ved UiB oppfordrer universitetet til å endre på eksamensformen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB) oppfordrer til at Universitetet i Bergen legger om fysiske eksamener til hjemmeeksamener, på bakgrunn av gjentatte bekymringer fra et stort antall studenter, og som følge av den krevende smittesituasjonen i Bergen i dag og den nye regionale forskriften. Fredag 3. desember ble det rapportert om smitterekord, med 344 nye […]