Oppføringer av SPUIB

MÅNEDENS REPRESENTANT

Vi fortsetter med vår nye spalte! Her kan du bli bedre kjent med de ulike representantene som nå sitter i studentparlamentet. Neste ut er Philip Rasmussen! Han er 22 år gammel og sitter i parlamentet som fakultetsrepresentant for KMD – fakultet for kunst, musikk og design. Ved fakultetet studerer han design, visuell kommunikasjon.   Hvor […]

VI SØKER MEDLEMMER TIL STUDENTENES VALGSTYRE

Studentvalget er like rundt hjørnet og vi søker medlemmer til valgstyret! Still ditt kandidatur her! Studentenes valgstyre organiserer og gjennomfører valg til Studentparlamentet og Universitetsstyret. Alle vervene er honorerte. Valgstyret fastsetter og kunngjør frister for nominasjon, innmelding av lister og representanter i henhold til Studentparlamentets valgreglement, universitetets sentrale valgreglement og i samråd med Det sentrale […]

Månedens representant

Vi introduserer vår nye spalte “månedens representant”! Her kan dere bli bedre kjent med de 31 representantene som sitter i Studentparlamentet. Først ut er Karoline Foss! Hun er 22 år gammel og sitter som en av fire representanter i Sosialdemokratisk Liste.   Hvorfor valgte du å bli med i Studentparlamentet? Jeg ble med i SP […]