Hviler det en studenttillitsvalgt i deg? Still til valg, da vel! FOTO: Abu Bakar Siddique

Den 30. mai avholder Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen sitt konstituerende møte, det viktigste møtet i parlamentets periode. På møtet skal vi velge studentrepresentanter til styrer, råd og utvalg på UiB, medlemmer til Studentparlamentets interne komitéer og styringsorganer, og sist – men defintivt ikke minst – nytt arbeidsutvalg for perioden 2022/2023.

Her finner du Facebook-arrangement for møtet. Møtet avholdes i Tivoli på det Akademiske Kvarter, fra klokken 17:00. Det blir servering av mat for påmeldte deltakere. Alle UiB-studenter kan delta på møtet, og påmelding gjøres gjennom dette skjemaet.

Alle UiB-studenter kan stille til valg på konstituerende møte!

Er du semesterregistrert student ved Universitetetet i Bergen? Da kan du stille til valg på konstituerende møte! Vi anbefaler på det sterkeste at du melder ditt kandidatur skriftlig i forkant, for å spare tid og krefter for vår organisasjonskonsulent og møteledelsen; kandidatur kan også fremmes muntlig i møtet. Du kan melde ditt kandidatur gjennom kandidatskjemaet. En komplett oversikt over kandidater som stiller til valg finner du her (oppdateres fortløpende så langt det lar seg gjøre).

Viktig å huske:

  • Mange av plassene som skal velges til har i utgangspunktet norsk som arbeidsspråk. Hvilke styrer, råd og utvalg dette gjelder er spesifisert i kandidatskjemaet.
  • Noen av plassene stiller spesifikke krav til utdanning eller fakultetstilhørighet. Man må f.eks. ta enten 1-årig PPU eller 5-årig lektor for å kunne sitte i styringsgruppen for lektorutdanningen.
  • Mange av plassene i styrer, råd og utvalg er honorerte.

Du kan lese mer om organene det skal velges til her:

Er du en av disse? FOTO: Andrea Olsen/Studvest

Vel møtt på konstituerende møte!

Valgresultat for valg til Studentparlamentet UiB 2022. Generell Studentallianse: 4,4%, ett mandat. Grønn Liste: 13,4%, tre mandater. Moderat Liste: 13,1%, tre mandater. Realistlista: 27%, syv mandater. Sosialdemokratisk liste: 15,3%, fire mandater. Venstrealliansen: 26,8%, seks mandater.

Den 28. april klokken 12:00 stengte årets studentvalg på UiB, og senere samme kveld ble resultatene fra valget offentliggjort. Av 19 884 stemmeberettigede stemte 2684 studenter i parlamentsvalget, en valgdeltakelse på 13,5%. Dette er en økning på over 4% fra fjorårets deltakelse.

Valgets vinner ble Realistlista, som fikk 27% av stemmene og 7 mandater, og med det ble den største listen i Studentparlamentet.

Valg til Universitetsstyret

I valg av kvinnelig studentrepresentant til Universitetsstyret ble det avgitt 1776 stemmer, en valgdeltakelse på 8,9%. Ingrid Borvik ble valgt som kvinnelig representant, og får med seg Johanna Magdalena Engh og Binin Tielaco som henholdsvis 1. og 2. vara.

I valg av mannlig studentrepresentant til Universitetsstyret ble det avgitt 1625 stemmer, en valgdeltakelse på 8,2%. Ole Jacob Broch ble valgt som mannlig representant, og får med seg Mario de la Ossa og Lars Henrik Rytter Øberg som henholdsvis 1. og 2. vara.

Rådata og komplette resultater

Hele valgoppgjøret, med komplette rådata, kan leses på studvalg.no.

Studentvalget 2022 er åpnet. Les om kandidatene, og stem på dine tillitsvalgte ved Universitetet i Bergen, på studvalg.no.

Det skal velges to studentrepresentanter til Universitetsstyret. Én av hvert kjønn, og hver med sine vara. Universitetsstyret er universitetets øverste organ.

I tillegg skal 24 representanter velges til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Disse velges ved listevalg. Listevalg fungerer litt som å stemme på politiske partier.

Hvilken liste er du mest enig med? Ta Studvest sin valgomat!

Valglokalet er åpnet fram til torsdag 28. april klokken 12:00. Husk å stemme!

Kontakt oss

Si fra om studentmiljøet

Si Fra er UiBs varslingssystem for studenter. Her kan du melde fra om bekymringer eller alvorlige hendelser ved universitetet.

Facebook

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The user has not authorized application 1332798716823516. Type: OAuthException

Melde inn sak til Studentparlamentet

Send inn forslag til resolusjoner. En resolusjon er en meningsytring Studentparlamentet kan vedta på vegne av alle UiBs studenter. Du kan også sende tilbakemeldinger til Studentparlamentet.

Møtekalender

SP 22-23/01: Mandag 30.05.22
SP 22-23/02: Mandag 05.09.22
SP 22-23/03: Mandag 26.09.22
SP 22-23/04: Mandag 31.10.22
SP 22-23/05: Mandag 28.11.22
SP 22-23/06: Mandag 30.01.23
SP 22-23/07: Mandag 27.02.23
SP 22-23/08: Mandag 24.04.23
SP 23-24/01: Mandag 29.05.23