Studentpolitiske lister

 • Valgresultat 2018-2019

  Valgresultat 2018/2019

 • Venstrealliansen

  Venstrealliansen

 • Sosialdemokratisk liste

  Sosialdemokratisk liste

 • Liberal liste

  Liberal liste

 • Blå liste

  Blå liste

 • Realistlista

  Realistlista

 • International students

  International students

 • Gul liste

  Gul liste

 

Alle studenter ved Universitetet i Bergen kan danne og være representert på studentpolitiske lister. Listene har ulike politiske platformer og program, både med og uten ideologisk tilhørighet. Oppslutningen ved valg bestemmer hvor mange representanter hver av listene får i parlamentet, 24 av parlamentets 31 seter er reservert til de politiske listene. De fleste listene har representanter i styrer, råd og utvalg ved Universitetet i Bergen. Alle listene er også representert i Velferdstinget i Bergen og Norsk studentorganisasjon gjennom landsmøte

 

Studentpolitiske lister representert i Studentparlamentet 2018/2019

 • Venstrealliansen
 • Sosialdemokratisk liste
 • Liberal liste
 • Gul liste
 • Blå liste
 • Realistlista
 • International students

Venstrealliansen

Venstrealliansen ble startet i 2015, og har samlet venstresiden blant studentene ved UiB. Listen har feminisme og likestilling, studentkultur og tverrfaglighet i utdanningen som sine hovedsaker.

Representanter i Studentparlamentet: 

 • Anette Arneberg
 • Teiria Ann Nikora Svebakk
 • Sofie Haugan Shrivastava
 • Mona Kvinnesland Vølstad
 • Henrik Madsen
 • Tarjei Ellingsen Røsvoll
 • Susanne Lohne Iversen

Sosialdemokratisk liste

Sosialdemokratisk liste er en partipolitisk uavhengig liste i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Listen er sammensatt av medlemmer som i større eller mindre grad identifiserer seg med den sosialdemokratiske ideologien, og flere er støttespillere av Arbeiderpartiet og AUF. Vi er alle engasjerte studenter som ønsker å gjøre en forskjell for å bedre alle sider ved studiehverdagen.

Våre grunnverdier er frihet, likhet og solidaritet. I konteksten av høyere utdanning vil dette si at vi skal jobbe for at alle skal ha reell mulighet til å realisere sitt potensial gjennom utdanningen. Én forutsetning er her å sikre studentenes økonomiske forhold. Gratisprinsippet for utdanning, en styrket finansiering av heltidsstudenten og en mer intensiv bygging av studentboliger er sentrale virkemidler for å oppnå dette.

Å ha en grad fra Universitetet i Bergen skal tyde på kvalitet, og innebære at kandidaten har gode analytiske evner, samt en utviklet kritisk sans. Kvaliteten på studiene og kompetansen i fagmiljøene må holdes oppe, og i en del tilfeller også forbedres.

Sosialdemokratisk liste har jobbet for, og vil fortsette å jobbe for, et levende studentdemokrati der alle studenter blir hørt.
 

Representanter i Studentparlamentet:

 • Tora Aare Seip
 • Miriam Whittal Norbor
 • Aleksander Martin Gjøsæter
 • Sigrid Åtland Ellefsen

Liberal liste

Liberal liste er tuftet på et liberalt menneskesyn. For oss er det viktig at universitetet ikke skal være en fabrikk for reproduksjon av kunnskap, men en aktiv og synlig samfunnsaktør som fungerer som premissleverandør for offentlig debatt, skaper ny kunnskap gjennom forskningsarbeid og gir studentene grobunn for personlig utvikling. Vi mener at en utdanning fra UiB skal være et kvalitetsstempel, og vil arbeide for å forbedre utdanningskvaliteten, og at man som student er sikret et godt læringsmiljø med tilgang til gode lesesalsplasser og læringsfasiliteter.


Som liberalere er vi glade i valgfrihet , og det er det vi vil gi deg i utdanningen. Folk er forskjellige, og trenger forskjellige løsninger. Vi mener at bedre tilrettelegging for individuelle løsninger er nøkkelen for at studenter får utnyttet sitt fulle potensial. Vi tror at hver enkelt student har evnen til å skape noe nytt, være kreativ og nysgjerrig, og ikke minst eier en ansvarsfølelse, dersom man tilrettelegger godt og gir dem nok rom for det.


Nettsideliberallistebergen.wordpress.com


Representanter i Studentparlamentet:

 • Timo Janne Kanehl
 • Tobias Aaron Skjeseth Bashevkin
 • Amalie Ringdal Birkhol
 • Victoria Schei

Blå liste

Blå liste har et liberalkonservativt grunnsyn. Prinsippet om individuell frihet og likhet ligger i stor grad til grunn for vår politikk. Det innebærer at folk skal ha frihet og mulighet til å ta egne valg, og at de skal behandles mest mulig likt. Dette innebærer også at folk må stå til ansvar for sine valg. Vi motsetter oss paternalisme, altså begrensning av folks valgfrihet av hensyn til dem selv. Vi legger stor vekt på retten til et privatliv. Forskere og studenter skal kunne ytre seg fritt uten å frykte for stilling, verv eller studieplass. Folk skal ha like muligheter til å konkurrere om stillinger verv og studieplasser.


Representanter i Studentparlamentet:

 • Tobias Jensen Otterstad
 • Silje Juul
 • Jonas Nikolaisen
 • Espen Vaage

Realistlista

Realistlista er en studentpolitisk liste grunnlagt av studenter på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i 2016. Lista ønsker å jobbe for UiB-studenters beste, og stiller uten politiske ideologier. De møter problemstillinger med konstruktivitet og handlingskraft og ønsker å bruke kunnskapen vi har opparbeidet oss igjennom andre verv til å gjøre universitetet til det beste det kan være.


Representanter i Studentparlamentet:

 • John Benjamin Lothe
 • Sophia Sayeed Qureshi
 • Martine Folgerø Sandnes

International students

International students er en studentpolitisk liste i Studentparlamentet UiB.


Representanter i Studentparlamentet: 

 • Md Shifat Ullah

Gul liste

Gul liste er en studentpolitisk liste i Studentparlamentet UiB.


Representanter i Studentparlamentet:

 • Morten Stene