Studentparlamentet

  • Studentparlamentsmøte (foto: Jin Sigve Mæland)

 

Studentparlamentet (SP) er det øverste studentpolitiske organet ved Universitetet i Bergen (UiB). SP arbeider for å ivareta UiB-studentenes interesser, og er deres viktigste stemme opp mot universitetet og andre aktuelle aktører. Finn oss på Facebook.

 

Formål 

Studentparlamentet behandler og fatter vedtak i saker som angår studentenes interesser ved universitetet. Dette kan gjelde saker som omhandler fagpolitikk, studentvelferd på UiB, læringsmiljø, internasjonale studenter, utveksling eller mer fakultetsspesifikke saker. Studentparlamentets poltikk bestemmes av vedtatt  prinsipprogram, arbeidsprogram, og resolusjoner.

 

Oppbygning

SP består av 31 valgte studenter. 24 av disse er valgt ved listevalg, hvor ulike studentpolitiske lister (litt som politiske partier) stiller til valg hver vår. Alle studenter ved UiB kan stille på en liste, og alle kan starte sin egen liste. Hvor mange- og hvaslags lister som stiller til valg varierer fra år til år. I tillegg har alle de syv fakultetene én studentrepresentant hver. Representantene har møte ca hver måned i studieåret.

 

Arbeidsutvalget

Hvert år velger parlamentet et Arbeidsutvalg (AU). Det består av fire personer som tar et år permisjon fra studiene for å arbeide på fulltid med gjennomføre politikken studentene har vedtatt. 

Norsk Studentorganisasjon

Studentene ved UiB er gjennom Studentparlamentet medlem av Norsk Studentorganisasjon (NSO). NSO er en nasjonal interesseorganisasjon for tilnærmet samtlige norske studenter og jobber i hovedsak med å påvirke politikken på nasjonalt nivå slik at den går i studentenes favør. NSO velger også studentrepresentanter til en rekke nasjonale råd og utvalg.

 

Styrer, råd og utvalg

SP velger også studentrepresentanter til flere ulike styer, råd og utvalg ved Universitetet i Bergen. 

 

 

Les mer om valg til Studentparlamentet her.

 

Under ser du en oversikt over alle representantene.

Sosialdemokratisk Liste

Venstrealliansen

Realistlista

Liberal liste

Blå Liste

Det Andre Reelle Alternativ

International Students

Fakultetsrepresentant