Tid for studentvalg!

28. mars til 5. april gjennomføres årets studentvalg. Gå til www.studentvalg.no for mer informasjon.