Arbeidsutvalget 2017/2018

  • Vårt nye arbeidsutvalg, Stian, Terje-André, Natalie, og Håkon.

Studentparlamentet har valgt nytt arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, og to medlemmer. Alle fire skal ta et års pause fra studiene for å jobbe på fulltid for å fremme Studentparlamentets politikk.

 

Arbeidsutvalget for 2017/2018 består av leder Håkon Randgaard Mikalsen (Venstrealliansen), nestleder Terje-André Kvinlaug (Sosialdemokratisk liste), Natalie Johnsen (Realistlista), og Stian Skarheim Magelssen (Liberal Liste).